Term Dates

2020 Term Dates

Term 1 –  January 28 – April 9

Term 2 –  April 27 – July 3

Term 3 –  July 20 – September 25

Term 4 –  October 12  – December 11

2021 Term Dates

Term 1 –  January 27 – April 9

Term 2 –  April 27 –  July 2

Term 3 –  July 19 – September 24

Term 4 –  October 11 – December 10