Term Dates

2021 Term Dates

Term 1 –  January 27 – April 9

Term 2 –  April 27 – July 2

Term 3 –  July 19 – September 24

Term 4 –  October 11  – December 10

2022 Term Dates

Term 1 –  January 31 – April 14

Term 2 –  May 2 –  July 8

Term 3 –  July 25 – September 30

Term 4 –  October 17 – December 16